دزدگیر خانه

آیا زنگ خطر برای متوقف کردن سارقین کافی است؟

/
زنگ خطر به افزونه‌ای محبوب برای ساختمان‌های خانگی تبدیل شده است. خانواده‌های با مس…
ویژگی قفل درب ضد سرقت